Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2019 (CXXXI)

- T02717

Toezegging Opnemen reflectie inzake lage rentestanden in Miljoenennota (CXXXI)

De commissie besluit toezegging T02717 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren