Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
35.300 IV / CXIX, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit eventueel nader schriftelijk overleg in de commissie te agenderen na afloop van het werkbezoek van de commissie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk gedurende het meireces.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman