Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Nabespreking mondeling overleg d.d. 21 januari 2020 inzake uitvoering motie-Kox

De commissies besluiten tot het verzenden van een commissiebrief naar aanleiding van de toezegging van de staatssecretaris van SZW tijdens het mondeling overleg d.d. 21 januari om de Kamer te informeren over de voorstellen inzake de wijze van uitvoering van de motie-Kox (34.775, D). De commissies wensen voor 1 april over deze voorstellen te beschikken. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissies worden toegezonden.

-
T02801

Toezegging De Kamer schriftelijk informeren inzake de stand van zake betreffende motie-Kox (35.300); Brief van de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiƫle beschouwingen 2019 gedane toezegging over de stand van zaken met betrekking tot de reductiedoelstelling kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

De commissies besluiten toezegging T02801 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 april 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren