Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
Toezeggingen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 (32399, M) over de inwerkingtreding van de Wvggz

De commissie besluit de bespreking van de brief van 20 december 2019 (32399, M) , evenals de bespreking van toezegging T02557, aan te houden tot 4 februari 2020. Toezeggingen T02554, T02555 en T02563 worden met de brief van 20 december aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer