Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 februari 2020
1.
35099 (R2114), C

Brief van de minister van BZK met het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vice-president van de Raad van State op het amendement Thijsen c.s.; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te hervatten op 11 februari 2020.

2.
35300 IV, K

De commissie besluit de brief (35.300 IV, K) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman