Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014 (33.845)

- 35300 IV, K

De commissie besluit de brief (35.300 IV, K) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman