Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114), C

Brief van de minister van BZK met het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vice-president van de Raad van State op het amendement Thijsen c.s.; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te hervatten op 11 februari 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman