Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
35300 IV, K

De commissie besluit de brief (35.300 IV, K) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman