Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden. Zij ziet aanleiding om de Kamer voorlichting te laten vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het lid Nooren (PvdA) stelt samen met de voorzitter een concept-voorlichtingsverzoek op, ter bespreking in de commissievergadering van 11 februari 2020. De commissie zal de minister van OCW een brief sturen met een verzoek om een geconsolideerde wetstekst.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman