Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Brief aan de staatssecretaris van SZW inzake follow-up mondeling overleg over reductiedoelstelling kinderarmoede

De commissies stellen de commissiebrede brief ongewijzigd vast.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren