Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 februari 2020
1.
35219

Wet wijziging woonplaatsbeginsel

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
35173

Wijziging van de Embryowet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 februari 2020.

3.
Wet zorg en dwang (Wzd)

Brief van de minister van VWS van 20 januari 2020 (35370 / 31996, A) over de inwerkingtreding van de Wzd

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 januari 2020 (35370/31996, A) en 20 december 2019 (32399, M). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie. Toezegging T02545 blijft als openstaand geregistreerd staan.

4.
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 (32399, M) over de inwerkingtreding van de Wvggz

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 december 2019 (32399, M) en 20 januari 2020 (35370/31996, A). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie. Toezegging T02557 wordt aangemerkt als voldaan.

5.
Kwaliteitsstandaard donatiezorg

Verslag schriftelijk overleg (33506, AJ)

De commissie neemt de brief van 24 januari 2020 in reactie op de brief van 18 december 2019 (33506, AJ) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02596 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer