Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 (32399, M) over de inwerkingtreding van de Wvggz

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 december 2019 (32399, M) en 20 januari 2020 (35370/31996, A). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie. Toezegging T02557 wordt aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer