Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114)

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 18 februari 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman