Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter meldt dat het lid Nooren (PvdA) en zij nog werken aan een concept-voorlichtingsaanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid (35282). Er wordt naar gestreefd het concept gereed te hebben voor bespreking in de vergadering van 18 februari aanstaande.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman