Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 februari 2020
1.
35047 (R2018)

Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie blikt terug op het debat over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel van 4 februari jl. Zij beschouwt de motie-Schalk c.s. (35300, L) als uitgevoerd en wacht de uitvoering van de motie-Vos c.s. (34430, R) af. Na afronding van de besprekingen in het College van Senioren agendeert de commissie het eindrapport van de Staatscommissie opnieuw om te bezien over welke onderwerpen zij door wenst te praten.

3.
Rob-advies Decentrale taak is een politieke zaak

De commissie ontvangt graag van de Rob een toelichting op zijn advies. De griffie gaat na op welke data de toelichting gegeven zou kunnen worden. De bijeenkomst staat open voor alle bij het onderwerp betrokken commissies.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman