Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (35.300, L)

- 34430

Staatscommissie Parlementair Stelsel

De commissie blikt terug op het debat over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel van 4 februari jl. Zij beschouwt de motie-Schalk c.s. (35300, L) als uitgevoerd en wacht de uitvoering van de motie-Vos c.s. (34430, R) af. Na afronding van de besprekingen in het College van Senioren agendeert de commissie het eindrapport van de Staatscommissie opnieuw om te bezien over welke onderwerpen zij door wenst te praten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman