Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 februari 2020
1. 35179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

De commissie overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op 3 maart 2020 geagendeerd in de commissie.

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden in afwachting van de voorlichtingsaanvraag.

2. 35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 3 maart 2020.

3. 21.501-07 EK, BD

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 februari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 7 februari 2020 van de minister van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.

4. Nabespreking briefing over het rapport bankenresolutie in Nederland

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over bankenresolutie in Nederland en op 3 maart 2020 hiervoor inbreng te leveren.
Tevens besluit zij tot een mondeling overleg met de minister van Financiën na het schriftelijk overleg.

5. T02821

Toezegging De Kamer tijdig te betrekken bij discussies in OESO-verband en schriftelijk op de hoogte te stellen over OESO-voorstellen die voor Nederland relevant zijn (35.241/35.305)

De commissie neemt kennis van de brief, d.d. 10 februari 2020, van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en besluit de toezegging als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van in latere stadia te ontvangen informatie van de besprekingen van de OESO.

6. Kennismakingsgesprek met de staatssecretarissen van Financiën plannen

De commissie zal de beide staatssecretarissen van Financiën uitnodigen voor een kennismakingsgesprek van twee uur op 24 maart 2020. Het gesprek zal besloten gevoerd worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren