Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021 (35.305)

-
T02821

Toezegging De Kamer tijdig te betrekken bij discussies in OESO-verband en schriftelijk op de hoogte te stellen over OESO-voorstellen die voor Nederland relevant zijn (35.241/35.305)

De commissie neemt kennis van de brief, d.d. 10 februari 2020, van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en besluit de toezegging als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van in latere stadia te ontvangen informatie van de besprekingen van de OESO.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren