Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 18 februari 2020
1.
35065

Wijzigingswet meldkamers

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35170

Screening ambtenaren van politie en politie-externen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 maart 2020.

3.
35263

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 maart 2020.

4.
35122

Wet straffen en beschermen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker).

5.
35300 VI, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming met stand van zaken regelgeving op het gebied van mediation; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het voorgehangen Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, d.d. 6 februari 2020, te agenderen voor eventueel schriftelijk overleg op 3 maart 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren