Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 februari 2020
1.
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie stemt ermee in om het conceptverzoek om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de plenaire vergadering voor te leggen.

2.
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2020 inzake geconsolideerde wetstekst (35282, B) wordt in dank aanvaard.

3.
35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

4.
Gesprek met de Onderwijsraad

De commissie spreekt een voorkeur uit voor 31 maart 2020 als datum voor de geplande informele en open gedachtewisseling met de Onderwijsraad over zijn nog vast te stellen Werkprogramma 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman