Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie stemt ermee in om het conceptverzoek om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de plenaire vergadering voor te leggen.

-
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2020 inzake geconsolideerde wetstekst (35282, B) wordt in dank aanvaard.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman