Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 3 maart 2020
1.
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 31 maart 2020. Daarnaast besluit de commissie kort na 31 maart 2020 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. De commissie zal tijdens de commissievergadering van 10 maart 2020 de volgende zaken bespreken:

- de opzet van de deskundigenbijeenkomst;
- de onderwerpen die aan bod kunnen komen;
- de uit te nodigen deskundigen.

2.
35155

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 31 maart 2020. Het wetsvoorstel kan desgewenst worden betrokken bij de deskundigenbijeenkomst over wetsvoorstel 35154.

3.
35143

Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Karimi verzoekt om de Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 12 maart 2020 nogmaals als mededeling toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk