Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)

- 35179 / 35238 / 35245, D

Brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

De commissie besluit om - gegeven het feit dat het UBO-wetsvoorstel vertraging oploopt wegens de voorlichtingsvraag aan de Raad van State - de beide andere wetsvoorstellen gezamenlijk eerder plenair af te ronden.

- 35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van de SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester) en de Fractie-Otten (Otten).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren