Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)

-
Toezegging T02716 - Het aanbieden van de zeven onderzoeken in het kader van de besluitvorming in 2020 over de ordening en sturing op het spoor na 2024

Brief - met bijlagen - van de minister van de minister voor Milieu en Wonen van 19 februari 2020 (34914, F)

De commissie neemt kennis van de brief van 19 februari 2020 en besluit de toezegging als openstaand te beschouwen in afwachting van de aangekondigde nadere brief naar aanleiding van een definitief besluit over de marktordening op het spoor na 2024, die in het voorjaar verwacht wordt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer