Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie geeft de Voorzitter in overweging voor een laatste maal in te stemmen met het verlenen van uitstel ten aanzien van de voortzetting van de plenaire behandeling van wetsvoorstel 34 325 in afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek voor aanvang van het zomerreces 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren