Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Rietkerk (CDA) vraagt naar aanleiding van een uitstelbericht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de staf na te gaan wanneer de brief van 24 januari 2020 over de schommelingen in het gemeentefonds wordt beantwoord. Het lid Koole (PvdA) meldt dat zijn fractie overweegt om de eerder aangehouden motie-Sent c.s. (35300, U) in stemming te brengen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman