Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
35300 VII / 35300 IV, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 maart 2020 inzake het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (35300 VII / 35300 IV, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

- T01443: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2021;
- T01804: de toezegging wordt afgevoerd;
- T02626: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2020;
- T02627: de deadline wordt verschoven naar 1 juli 2020;
- T02657: de deadline wordt verschoven naar 1 april 2020;
- T02703: de toezegging is voldaan.

- T01688: de toezegging is voldaan;
- T02425: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2020;
- T02426: de deadline wordt verschoven naar 31 december 2020;
- T02615: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2023;
- T02735: de toezegging staat nog open;
- T02736: de toezegging staat nog open;
- T02739: de toezegging staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman