Korte aantekeningen vergadering Commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

-
Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie Een blauwdruk voor actie

De commissies nemen kennis van de reactie van de Europese Commissie van 2 maart 2020 op de brief van 4 oktober 2020, die is gestuurd in het kader van de politieke dialoog over de Mededeling 'Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie: Een blauwdruk voor actie' (COM(2019)343).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman