Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)

-
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De leden van de ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het verslag; de overige fracties sluiten zich hierbij aan. Daarnaast leveren de leden van de PvdA-fractie (Sent) aanvullende inbreng.
De commissie overweegt voorts het plenair debat te houden op 7 april 2020 onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 maart 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren