Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)

-
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De leden van de ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het verslag; de overige fracties sluiten zich hierbij aan. Daarnaast leveren de leden van de PvdA-fractie (Sent) aanvullende inbreng.
De commissie overweegt voorts het plenair debat te houden op 7 april 2020 onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 maart 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren