Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 maart 2020




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35.283)

-
35283

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas

Via de mail is door de fractie van de PVV (Faber) inbreng geleverd voor voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer