Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
34985

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Via de mail is door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen) en PvdA (Recourt) inbreng geleverd voor verslag.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer