Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 maart 2020
1.
35263

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Via de mail is inbreng voor het voorlopig verslag ontvangen van de fracties van VVD (De Bl├ęcourt-Wouterse), GroenLinks (Veldhoen) - mede namens SP (Janssen), D66 (Backer) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren