Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 27 maart 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2020 inzake consulaire dienstverlening (35.416)

- 35416

Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2020 inzake consulaire dienstverlening

De commissie stelt - gegeven de urgentie van het voorstel - blanco eindverslag vast, teneinde de incidentele suppletoire begroting 2020 van Buitenlandse Zaken als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk