Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245)

-
35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie stelt eindverslag vast en stelt de Voorzitter voor een gezamenlijk plenair debat te voeren over dit voorstel en 35238 Verwijzingsportaal bankgegevens op of na 12 mei 2020. Nagegaan wordt of 21 april 2020 eventueel ook mogelijk zou zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren