Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 april 2020




1.
Spoedeisende wetsvoorstellen

De commissie neemt kennis van de brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 inzake spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (CXXXIX/35300, D). Zij heeft in meerderheid geen opmerkingen bij de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen. De PVV-fractie (Van Hattem) merkt op dat de Wet digitale overheid wat haar betreft niet spoedeisend is. De PvdA-fractie (Koole) brengt aanvullend aandachtspunten naar voren, die niet direct zien op de wetsvoorstellen in de lijst.

2.
34972

Wet digitale overheid

Uit de geboden behandelopties kiest de commissie in meerderheid voor het eerst houden van een technische briefing en een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel en vervolgens het voorbereidend onderzoek verrichten. De staf gaat na wanneer en hoe de gevraagde technische briefing kan worden gehouden.

3.
34972, B/45

Brief regering; Ontwerpbesluit digitale overheid; Wet digitale overheid

De commissie stemt in met de conceptbrief inzake stuiting van de voorhangtermijn van het Ontwerpbesluit digitale overheid.

4.
29362, F

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over het interbestuurlijk programma (IBP); Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over het IBP wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

5.
Toezegging T02657

Toezegging Ondermijning (34.716)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 maart 2020 inzake deze toezegging (34716, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02657 als voldaan.

6.
Toezegging T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 april 2020 inzake afschrift Eerste Kamer inzake besluit verlengingsaanvraag gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Vlaardingen wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit eventuele volgende meldingen af te wachten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman