Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
CXXXIX/35300, D Spoedeisende wetsvoorstellen

De commissie besluit de lijst met spoedeisende wetsvoorstellen voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren