Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)

-
33996, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de motie-Van Dijk c.s. over een verbod op reclame (online)gokken; Organiseren van kansspelen op afstand

Ten aanzien van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 3 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

-
T02770

Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

Ten aanzien van de status van de toezegging T02770 naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 3 maart 2020, over de uitvoering van de motie-Van Dijk c.s. over een verbod op reclame (online)gokken (EK 33996, S) besluit de commissie - op voorstel van het lid Gerkens (SP) - de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 12 mei 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren