Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
35300 VI / 34997, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg besluit de commissie de brief van de minister van J&V, d.d. 9 maart 2020, voor kennisgeving aan te nemen.

-
T02646 en T02707

Toezegging Toezenden brief met het advies van het Strategisch Beraad Ondermijning (34.775 VI); Toezegging Het inzetten van een campagne inzake cybercrime mede in het kader van ondermijning (34.372)

De commissie besluit de status van de toezeggingen T02646 en T02707 naar aanleiding van de brief van de minister van J&V, d.d. 9 maart 2020, over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (EK 35300 VI / 34997, P) als voldaan te beschouwen en niet in schriftelijk overleg te treden over de toezeggingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren