Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
35300 IV / CXIX, L

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake Voortgang programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit het afschrift van de brief aan de Tweede Kamer (35.300 IV / CXIX, L) voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij de bespreking van de volgende voortgangsrapportage inzake het ijkpunt voor de bestaanszekerheid Caribisch Nederland, welke voor de zomer wordt verwacht.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman