Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterken positie mbo-studenten (35.252)

-
35252

Wet versterken positie mbo-studenten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 21 april 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman