Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 april 2020
1.
CXXXIX / 35.300, D

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020; Miljoenennota 2020

De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D). De leden van de PvdA-fractie (Sent) wensen de regering te verzoeken om een nadere, uitvoerige toelichting aangaande de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen, alsmede wensen deze leden zicht te krijgen op de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen die nog in de Tweede Kamer in behandeling zijn en na afronding van die behandeling als spoedeisend bij de Eerste Kamer zullen worden aangemeld.

2.
35316

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.

3.
35174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De commissie houdt vast aan een plenair debat over wetsvoorstel 35174 en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op of na 12 mei 2020, in ieder geval niet op dezelfde datum als wetsvoorstel 35213.

4.
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie houdt vast aan een plenair debat over wetsvoorstel 35213 en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op of na 12 mei 2020, in ieder geval niet op dezelfde datum als wetsvoorstel 35174.

5.
32043, AA

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 6 maart 2020 (32.043, AA) voor kennisgeving aan te nemen.

6.
T02789

Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

De commissie besluit toezegging T02789 als deels voldaan te beschouwen en de deadline ongewijzigd te laten op 1 januari 2021. De commissie besluit voorts de brief van de minister van SZW d.d. 2 april 2020 (35.300, AL) voor kennisgeving aan te nemen.

7.
21.501-31, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag informele Raad WSBVC van 19 maart 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De fractie van het CDA geeft te kennen enkele vragen te willen stellen n.a.v. de brief van de minister van SZW d.d. 30 maart 2020 (21.501-31, V). Een conceptbrief zal voorgelegd worden aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren