Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens (35.316)

-
35316

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 mei 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren