Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
CXXXIX / 35.300, D

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020; Miljoenennota 2020

De commissie heeft kennisgenomen van de brief d.d. 9 april 2020 van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020 (EK CXXXIX/35.300, D). De leden van de PvdA-fractie (Sent) wensen de regering te verzoeken om een nadere, uitvoerige toelichting aangaande de spoedeisendheid van de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen, alsmede wensen deze leden zicht te krijgen op de wetsvoorstellen die het werkterrein van de commissie betreffen die nog in de Tweede Kamer in behandeling zijn en na afronding van die behandeling als spoedeisend bij de Eerste Kamer zullen worden aangemeld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren