Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 april 2020
1.
Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (EK CXXXIX / 35300, D)

Naar aanleiding van de brief van de ministers van J&V en Rechtsbescherming van 9 april 2020 met de spoedeisende wetsvoorstellen (EK CXXXIX / 35300, D) zijn de fracties van PVV en SGP van mening dat wetsvoorstel 35173 (Wijziging van de Embryowet) niet aangemerkt kan worden als spoedeisend. De PVV-fractie vindt daarnaast wetsvoorstel 35321 (Uitbreiding rookverbod) niet spoedeisend. De overige fracties hebben naar aanleiding van de brief geen opmerkingen.

2.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Verslag schriftelijk overleg (35300 XVI, D)

De commissie neemt kennis van de brief van 12 maart 2020 in reactie op het rappel toezeggingen (verslag schriftelijk overleg; 35300 XVI, D) en besluit toezegging T02175 aan te merken als voldaan; toezeggingen T02594 en T02589 blijven aangemerkt als respectievelijk openstaand en deels voldaan, met als deadline 1 juli 2020; toezegging T02676 wordt opgenomen als zgn. legisprudentie-toezegging.

3.
Rondvraag

De fracties van GroenLinks (Van Gurp) en PvdA (Nooren) geven te kennen vragen te willen stellen over de spoedwet- en regelgeving omtrent gegevensgebruik binnen de zorg. Een conceptbrief op basis van de gezamenlijke inbreng van beide fracties zal via de e-mail aan de commissie worden voorgelegd, zodat andere fracties in de gelegenheid worden gesteld zich desgewenst aan te sluiten bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer