Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse monitoring (32.402) (T02175)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Verslag schriftelijk overleg (35300 XVI, D)

De commissie neemt kennis van de brief van 12 maart 2020 in reactie op het rappel toezeggingen (verslag schriftelijk overleg; 35300 XVI, D) en besluit toezegging T02175 aan te merken als voldaan; toezeggingen T02594 en T02589 blijven aangemerkt als respectievelijk openstaand en deels voldaan, met als deadline 1 juli 2020; toezegging T02676 wordt opgenomen als zgn. legisprudentie-toezegging.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer