Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2020 (35.300)

-
Inventarisatie spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2020

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming van 9 april 2020 (EK CXXXIX / 35300, D)

Naar aanleiding van de brief van de ministers van J&V en Rechtsbescherming van 9 april 2020 met de spoedeisende wetsvoorstellen (EK CXXXIX / 35300, D) zijn de fracties van PVV en SGP van mening dat wetsvoorstel 35173 (Wijziging van de Embryowet) niet aangemerkt kan worden als spoedeisend. De PVV-fractie vindt daarnaast wetsvoorstel 35321 (Uitbreiding rookverbod) niet spoedeisend. De overige fracties hebben naar aanleiding van de brief geen opmerkingen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer