Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- 35430

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie besluit (uiterlijk) maandag 20 april 2020 voor 09.00 uur ter zake van 35.430 Tweede incidentele suppletoire begroting SZW 2020 inbreng te leveren voor verslag (voorbereidend onderzoek). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag voor maandag 20 april 2020 voor 21.00 uur, stelt de commissie voor het voorstel plenair te behandelen op dinsdag 21 april 2020, waarbij dinsdagochtend zal worden nagegaan of er behoefte is aan (kort) debat, of alleen stemming.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren