Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Vervolgevaluatie wet biometrie in de vreemdelingenketen (33.192) (T02407)

- 33192, N

verslag schriftelijk overleg n.a.v. evaluatie biometrie in de vreemdelingenketen

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk inbreng te leveren op 12 mei 2020. Voorts besluit de commissie de status van toezegging T02407 openstaand te laten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren