Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de staf de toezeggingen die gedaan zijn door de minister voor Milieu en Wonen tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), zo spoedig mogelijk te registreren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer