Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 april 2020
1.
31415, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (nog niet gepubliceerd)

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

2.
35300 VI, AA

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het jaarplan Rechtspraak 2020; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3.
34359, C

Brief van de minister van J&V ter aanbieding van (de beleidsreactie op) het rapport Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding; Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
Schriftelijke vragen van het lid Nicolaï (PvdD) van 31 maart 2020 over

(nood)verordeningen die betrekking hebben op de bestrijding van de verspreiding van Corona

De fracties van FVD, SP, ChristenUnie en OSF steunen het verzoek van het lid Nicolaï (PvdD) om de minister te verzoeken een (dynamisch) overzicht van geldende noodmaatregelen te verstrekken, terwijl de fracties van FVD, SGP en OSF het voorstel steunen om het verzoek van het lid Nicolaï om de bezoekregeling in verpleeghuizen te versoepelen door te geleiden naar de minister van Justitie en Veiligheid. Daartoe wordt een brief opgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren